อสังหาริมทรัพย์

Brand Type : Real Estate

บ้านในฝัน คอนโดในใจ ขายไม่ยาก ถ้าเข้าถึงได้ง่าย!

ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยประสบการณ์ร่วมของผู้ที่จะเข้าไปอยู่อาศัย การเข้าไปเดินดูพื้นที่จริงเพื่อประกอบการตัดสินใจจึงมีความจำเป็นมาก ๆ แต่กว่าจะถึงตรงนั้น การที่คน ๆ หนึ่งจะซื้อ / เช่าบ้าน หรือคอนโด ต้องคิดหลายด้าน หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจอีกมากมาย

แต่จะดีกว่าไหม? หากมีอินฟลูเอนเซอร์ลงพื้นที่รีวิวให้แทน บ้านสวย ๆ ห้องหรู ๆ ก็จะมีคนเห็นมากขึ้น ไม่ใช่แค่ 1 หรือ 2 คน แต่อาจมากถึง 10,000 – 100,000 คน !

อสังหาริมทรัพย์

Brand Type : Real Estate

บ้านในฝัน คอนโดในใจ ขายไม่ยาก
ถ้าเข้าถึงได้ง่าย!

ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์
เป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยประสบการณ์ร่วมของผู้ที่จะเข้าไปอยู่อาศัย การเข้าไปเดินดูพื้นที่จริงเพื่อประกอบการตัดสินใจจึงมีความจำเป็นมาก ๆ แต่กว่าจะถึงตรงนั้น การที่คน ๆ หนึ่งจะซื้อ / เช่าบ้าน หรือ คอนโด ต้องคิดหลายด้านหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ อีกมากมาย

แต่จะดีกว่าไหม? หากมีอินฟลูเอนเซอร์ลงพื้นที่รีวิวให้แทน บ้านสวย ๆ ห้องหรู ๆ ก็จะมีคนเห็นมากขึ้น ไม่ใช่แค่ 1 หรือ 2 คน แต่อาจมากถึง 10,000 - 100,000 คน !

การรีวิวของอินฟลูเอนเซอร์ช่วยให้ลูกค้า Say Yes ได้ง่ายขึ้น !

ทาง KOLLAB มีอินฟลูเอนเซอร์ที่มีประสบการณ์และผลงานด้านการรีวิวธุรกิจกลุ่มอสังหาริมทรัพย์อยู่ ในระบบมากเป็นอันดับต้นๆ คุณจะได้ผลงานการรีวิวที่มีคุณภาพ อีกทั้งเรายังสามารถติดต่อ อินฟลูเอนเซอร์ดัง ๆ ให้ได้ตามความต้องการของคุณ เราพร้อมประสานงานให้อย่างเต็มที่ตลอดจนจบแคมเปญ

การรีวิวของอินฟลูเอนเซอร์ช่วยให้ลูกค้า Say Yes ได้ง่ายขึ้น !

ทาง KOLLAB มีอินฟลูเอนเซอร์ที่มีประสบการณ์และผลงาน ด้านการรีวิวธุรกิจกลุ่มอสังหาริมทรัพย์อยู่ในระบบมากเป็น อันดับต้นๆ คุณจะได้ผลงานการรีวิวที่มีคุณภาพ อีกทั้งเรา ยังสามารถติดต่ออินฟลูเอนเซอร์ดัง ๆ ให้ได้ตามความต้องการของคุณ เราพร้อมประสานงานให้อย่างเต็มที่ ตลอดจนจบแคมเปญ

Starter Pack

12,500 THB

Micro 10K+ : 2 Influencers
Nano 3K+ : 3 Influencers

Instagram Platform

5 Influencer

min. 30,000+  followers

รีวิวถ่ายรูปลง IG  1 post (1-5 photos)

Popular Pack

25,500 THB

Micro 10K+ : 3 Influencers
Nano 3K+ : 7 Influencers

TikTok Platform

10 Influencer

min. 50,000+  followers

Short VDO review up to 1 min. + mentioned brand
ลง TikTok

Rising Pack

65,000 THB

Micro 10K+ : 10 Influencers
Nano 3K+ : 20 Influencers

Instagram & TikTok Platform

30 Influencer

min. 160,000+  followers

รีวิวถ่ายรูปลง IG  1 post (1-5 photos)
หรือ short VDO review up to 1 min.
+ mentioned brand ลง TikTok

ลักษณะคอนเทนต์ที่แนะนำ

คอนเทนต์แบบไหนที่ดี มีคุณภาพ และตอบโจทย์กับกลุ่มธุรกิจมากที่สุด
ทาง KOLLAB รวบรวมมาให้แล้ว !!

พาชมโครงการ

คอนเทนต์ที่พาทัวร์ดูบ้าน ดูห้อง จะช่วยให้คนดูรู้สึกมีประสบการณ์ร่วมและตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

ความสะดวกสบาย

นำเสนอความสะดวกสบาย ไม่ว่าเป็นการออกแบบที่ ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า ของใช้ภายในที่จัดสรรมาให้แล้ว รวมถึงทำเลที่ตั้งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก

ให้สาระความรู้

การให้ความรู้ด้านการออกแบบ เฟอร์นิเจอร์

ทำเลที่ตั้ง จะช่วยโน้มน้าวได้เป็นอย่างดี

เพราะดูน่าเชื่อถือ มีสาระความรู้ให้แก่ผู้ดู

การเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสม

เลือกช่องทางการโพสต์ และรูปแบบคอนเทนต์ให้ชัดเจน เช่น รายละเอียดเยอะ เน้นให้ข้อมูล ควรลง Youtube เข้าถึงคนได้เร็วและเป็นวงกว้าง 

ควรลง TikTok เป็นต้น

ลักษณะคอนเทนต์ที่แนะนำ

คอนเทนต์แบบไหนที่ดี มีคุณภาพ และตอบโจทย์กับ กลุ่มธุรกิจมากที่สุด ทาง KOLLAB รวบรวมมาให้แล้ว !!

พาชมโครงการ

คอนเทนต์ที่พาทัวร์ดูบ้าน ดูห้อง จะช่วยให้คนดูรู้สึก มีประสบการณ์ร่วมและตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

ความสะดวกสบาย

นำเสนอความสะดวกสบาย ไม่ว่าเป็นการออกแบบที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า ของใช้ภายในที่จัดสรรมาให้แล้ว รวมถึงทำเลที่ตั้งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก

ให้สาระความรู้

การให้ความรู้ด้านการออกแบบ เฟอร์นิเจอร์ ทำเลที่ตั้ง จะช่วยโน้มน้าวได้เป็นอย่างดีเพราะดูน่าเชื่อถือ มีสาระความรู้ให้แก่ผู้ดู

การเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสม

เลือกช่องทางการโพสต์ และรูปแบบคอนเทนต์ให้ชัดเจน เช่น รายละเอียดเยอะ เน้นให้ข้อมูล ควรลง Youtube เข้าถึงคนได้เร็วและเป็นวงกว้าง 

ควรลง TikTok เป็นต้น

ตัวอย่าง Influencer ใน Package นี้

นี่คือส่วนหนึ่งในลิสต์ Influencers ของ KOLLAB ที่พร้อมเริ่มแคมเปญนี้ให้แบรนด์คุณ

ตัวอย่าง Influencer ใน Package นี้

นี่คือส่วนหนึ่งในลิสต์ Influencers ของ KOLLAB ที่พร้อมเริ่มแคมเปญนี้ให้แบรนด์คุณ