สัตว์เลี้ยง

Brand Type : Pet Care

Pet Care ธุรกิจที่มาแรงในยุคนี้

ในปัจจุบันธุรกิจที่มาแรงนอกเหนือจากประเภทความสวยงามก็คือธุกิจประเภทสัตว์เลี้ยง Pet Care ต่างๆ สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มกิจการสัตว์เลี้ยงอาจมีการถูกพูดถึงไม่มากพอสำหรับการได้รับ การยอมรับและเป็นที่นิยมในท้องตลาด อาจต้องพึ่งตัวช่วยจากบุคคลที่มีบทบาทและ ความน่าเชื่อถือในโซเชียลในด้านนั้นนั้นกล่าวถึงเพิ่มขึ้น

การสร้างความน่าเชื่อถือให้ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม หรือ สายสัตว์เลี้ยงนั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เนื่อง จากสัตว์เลี้ยงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องดูแลและเลือกใช้สินค้าหรือ gadget ที่ดีและปลอดภัย ที่สุด ซึ่งการเกิดความน่าเชื่อถือต้องเกิดมาจากการถูกพูดถึงในเชิงบวกจากคนที่ซื้อสินค้าหรือใช้ สินค้านั้นๆกับสัตว์เลี้ยงจริง

สัตว์เลี้ยง

Brand Type : Pet Care

Pet Care ธุรกิจที่มาแรงในยุคนี้

ในปัจจุบันธุรกิจที่มาแรงนอกเหนือจากประเภทความสวยงามก็คือธุกิจประเภทสัตว์เลี้ยง Pet Care ต่างๆ  สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มกิจการ สัตว์เลี้ยงอาจมีการถูกพูดถึงไม่มากพอสำหรับการได้รับการยอม รับและเป็นที่นิยมในท้องตลาด อาจต้องพึ่งตัวช่วยจากบุคคลที่มี บทบาทและความน่าเชื่อถือในโซเชียลในด้านนั้นนั้นกล่าวถึงเพิ่มขึ้น

การสร้างความน่าเชื่อถือให้ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม หรือ สายสัตว์ เลี้ยงนั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสัตว์เลี้ยงเป็น เรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องดูแลและเลือกใช้สินค้าหรือ gadget ที่ดีและปลอดภัยที่สุด ซึ่งการเกิดความน่าเชื่อถือต้องเกิดมา จากการถูกพูดถึงในเชิงบวกจากคนที่ซื้อสินค้าหรือใช้สินค้านั้นๆกับสัตว์เลี้ยงจริง

เป็นที่ 1 ในกลุ่ม Pet Care ไม่ใช่เรื่องยาก

ทาง KOLLAB เข้าใจถึงปัญหาและพร้อมเข้าช่วยเหลือคุณ เนื่องจากอินฟลูเอนเซอร์ในระบบของเรานั้น มีสายสัตว์เลี้ยงมากมาย ไปจนถึงเบอร์ใหญ่ๆของแพลตฟอร์มซึ่งทำให้เพิ่มความน่าเชื่อถือและการพูดถึง อย่างแน่นอน

ความกังวลใจในการสร้างการตลาดกับอินฟลูเอนเซอร์จะหมดไป หากคุณให้ทางเราช่วยดูแล การทำ กิจการสัตว์เลี้ยงจะไม่ยากอีกต่อไป

เป็นที่ 1 ในกลุ่ม Pet Care ไม่ใช่เรื่องยาก

ทาง KOLLAB เข้าใจถึงปัญหาและพร้อมเข้าช่วยเหลือคุณ เนื่องจากอินฟลูเอนเซอร์ในระบบของเรานั้น มีสายสัตว์เลี้ยง มากมาย ไปจนถึงเบอร์ใหญ่ๆของแพลตฟอร์มซึ่งทำให้เพิ่ม ความน่าเชื่อถือและการพูดถึงอย่างแน่นอน

ความกังวลใจในการสร้างการตลาดกับอินฟลูเอนเซอร์จะ หมดไป หากคุณให้ทางเราช่วยดูแล การทำกิจการ สัตว์เลี้ยงจะไม่ยากอีกต่อไป

Starter Pack

12,500 THB

Micro 10K+ : 2 Influencers
Nano 3K+ : 3 Influencers

Instagram Platform

5 Influencer

min. 30,000+  followers

รีวิวถ่ายรูปลง IG  1 post (1-5 photos)

Popular Pack

25,500 THB

Micro 10K+ : 3 Influencers
Nano 3K+ : 7 Influencers

TikTok Platform

10 Influencer

min. 50,000+  followers

Short VDO review up to 1 min. + mentioned brand
ลง TikTok

Rising Pack

65,000 THB

Micro 10K+ : 10 Influencers
Nano 3K+ : 20 Influencers

Instagram & TikTok Platform

30 Influencer

min. 160,000+  followers

รีวิวถ่ายรูปลง IG  1 post (1-5 photos)
หรือ short VDO review up to 1 min.
+ mentioned brand ลง TikTok

ลักษณะคอนเทนต์ที่แนะนำ

คอนเทนต์แบบไหนที่ดี มีคุณภาพ และตอบโจทย์กับกลุ่มธุรกิจมากที่สุด
ทาง KOLLAB รวบรวมมาให้แล้ว !!

เปรียบเทียบสินค้า

พูดถึงจุดขายและข้อดีของสินค้าของคุณ เปรียบเทียบให้ฟัง ว่าหากเลือกสินค้าจากทางเรา คุณได้รับสินค้าที่ดีกว่าอย่างไร

การใช้อินฟลูระดับใหญ่

อินฟลูสายสัตว์เลี้ยงที่มีฐานคนติดตามเยอะเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือและความมั่นใจในการซื้อสินค้านั้นๆอย่าง เป็นวงกว้าง

เชื่อมโยงจากความชอบ ของสัตว์เลี้ยง

สร้างสตอรี่สินค้าของคุณผ่านการใช้งานโดยสัตว์เลี้ยง เพิ่มความน่าดู

น่าซื้อมากขึ้น

ความปลอดภัย

การรีวิวที่พูดถึงความเป็นห่วงและชี้แนะความปลอดภัยให้กับสัตว์เลี้ยง

ทำให้ผู้ชมอยากซื้อตามได้

ลักษณะคอนเทนต์ที่แนะนำ

คอนเทนต์แบบไหนที่ดี มีคุณภาพ และตอบโจทย์กับ กลุ่มธุรกิจมากที่สุด ทาง KOLLAB รวบรวมมาให้แล้ว !!

เปรียบเทียบสินค้า

พูดถึงจุดขายและข้อดีของสินค้าของคุณ เปรียบเทียบ ให้ฟังว่าหากเลือกสินค้าจากทางเรา คุณได้รับสินค้าที่ ดีกว่าอย่างไร

การใช้อินฟลูระดับใหญ่

อินฟลูสายสัตว์เลี้ยงที่มีฐานคนติดตามเยอะเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือและความมั่นใจในการซื้อสินค้านั้นๆอย่างเป็นวงกว้าง

เชื่อมโยงจากความชอบของสัตว์เลี้ยง

สร้างสตอรี่สินค้าของคุณผ่านการใช้งานโดยสัตว์เลี้ยง เพิ่มความน่าดู น่าซื้อมากขึ้น

ความปลอดภัย

การรีวิวที่พูดถึงความเป็นห่วงและชี้แนะความปลอดภัยให้กับสัตว์เลี้ยง ทำให้ผู้ชมอยากซื้อตามได้

ตัวอย่าง Influencer ใน Package นี้

นี่คือส่วนหนึ่งในลิสต์ Influencers ของ KOLLAB ที่พร้อมเริ่มแคมเปญนี้ให้แบรนด์คุณ

ตัวอย่าง Influencer ใน Package นี้

นี่คือส่วนหนึ่งในลิสต์ Influencers ของ KOLLAB ที่พร้อมเริ่มแคมเปญนี้ให้แบรนด์คุณ