คลินิกเสริมความงาม

Brand Type : Beauty Clinic

Influencer = Solution ที่ตอบโจทย์

Word of Mouth Marketing ยังคงเป็น 1 ในกลยุทธ์การตลาดที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี การรีวิวจากการใช้งานจริง เล่าเรื่องราวความประทับใจ อยากบอกต่อจากมุมมองของผู้ใช้บริการ ถือเป็นการตลาดที่ เพิ่มมูลค่ากับความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์และเหล่าคลินิกเสริมความงาม ได้เป็นอย่างดี

จากสถิติพบว่าหากการรีวิวมาจาก Influencer ที่มีฐานคนตามเป็นกลุ่มที่สนใจในความงามและ สุขภาพเหมือนกัน แบรนด์จะสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือ และ  เกิดการบอกต่ออย่างเป็นวงกว้าง ในโลกออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วกว่าวิธีแบบดั้งเดิม

เพราะ อินฟลูเอนเซอร์ ถือเป็นบุคคลที่สามารถช่วยนำแนะสิ่งต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ ได้ดี มีทักษะการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย  จนในปัจจุบันหลายๆแบรนด์หันมาใช้ Influencer Marketing กันมากขึ้น เพื่อเพิ่มการเข้าถึง สร้างการรับรู้ และสร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับธุรกิจของผู้ประกอบการอย่างตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่สุด

คลินิกเสริมความงาม

Brand Type : Beauty Clinic

เสียเวลาคัดหาคน
อาจทำให้โปรโมทที่เที่ยวไม่ทัน !

Word of Mouth Marketing ยังคงเป็น 1 ในกลยุทธ์การ ตลาดที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี การรีวิวจากการใช้ งานจริง เล่าเรื่องราวความประทับใจ อยากบอกต่อจาก มุมมองของผู้ใช้บริการ ถือเป็นการตลาดที่ เพิ่มมูลค่ากับ ความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์และเหล่าคลินิกเสริมความงาม ได้เป็นอย่างดี

จากสถิติพบว่าหากการรีวิวมาจาก Influencer ที่มีฐานคน ตามเป็นกลุ่มที่สนใจในความงามและสุขภาพเหมือนกัน แบรนด์จะสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือ และ  เกิดการบอกต่อ อย่างเป็นวงกว้างในโลกออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วกว่าวิธี แบบดั้งเดิม

เพราะ อินฟลูเอนเซอร์ ถือเป็นบุคคลที่สามารถช่วยนำแนะ สิ่งต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจได้ดี มีทักษะการสื่อสาร ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย  จนในปัจจุบันหลายๆแบรนด์ หันมาใช้ Influencer Marketing กันมากขึ้น เพื่อเพิ่มการ เข้าถึง สร้างการรับรู้ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ ของผู้ประกอบการอย่างตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่สุด

หมดยุคโปรโมทคลินิกแบบเดิมๆ เพิ่ม Awareness ด้วยการตลาดแบบใหม่ ไม่มีตกเทรนด์ !

KOLLAB มี Influencer กลุ่มด้านความงามและสุขภาพมากกว่า 1,000+ คน ครอบคลุมทุก social media platform พร้อมร่วมแคมเปญของคุณ แค่คุณแจ้งบรีฟและเลือกอินฟลูที่ใช่ ทางเราก็พร้อมดูแลตั้งแต่ต้นจนได้รับ insight report จบแคมเปญอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่ต้องเหนื่อยและเสียเวลากับการหาอินฟลูที่ใช่ด้วยตนเอง ความยุ่งยากเหล่านั้นจะหมดไป

แค่ให้ KOLLAB ช่วยคุณ

หมดยุคโปรโมทคลินิกแบบเดิมๆ เพิ่ม Awareness ด้วยการตลาดแบบใหม่
ไม่มีตกเทรนด์ !

KOLLAB มี Influencer กลุ่มด้านความงามและสุขภาพ มากกว่า 1,000+ คน ครอบคลุมทุก social media platform พร้อมร่วมแคมเปญของคุณ แค่คุณแจ้งบรีฟและเลือกอินฟลู ที่ใช่ ทางเราก็พร้อมดูแลตั้งแต่ต้นจนได้รับ insight report จบแคมเปญอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่ต้องเหนื่อยและเสียเวลากับการหาอินฟลูที่ใช่ด้วยตนเอง ความยุ่งยากเหล่านั้นจะหมดไป แค่ให้ KOLLAB ช่วยคุณ

Starter Pack

12,500 THB

Micro 10K+ : 2 Influencers
Nano 3K+ : 3 Influencers

Instagram Platform

5 Influencer

min. 30,000+  followers

รีวิวถ่ายรูปลง IG  1 post (1-5 photos)

Popular Pack

25,500 THB

Micro 10K+ : 3 Influencers
Nano 3K+ : 7 Influencers

TikTok Platform

10 Influencer

min. 50,000+  followers

Short VDO review up to 1 min. + mentioned brand
ลง TikTok

Rising Pack

65,000 THB

Micro 10K+ : 10 Influencers
Nano 3K+ : 20 Influencers

Instagram & TikTok Platform

30 Influencer

min. 160,000+  followers

รีวิวถ่ายรูปลง IG  1 post (1-5 photos)
หรือ short VDO review up to 1 min.
+ mentioned brand ลง TikTok

ลักษณะคอนเทนต์ที่แนะนำ

คอนเทนต์แบบไหนที่ดี มีคุณภาพ และตอบโจทย์กับกลุ่มธุรกิจมากที่สุด
ทาง KOLLAB รวบรวมมาให้แล้ว !!

Before After

รีวิวโดยการเปรียบเทียบความแตกต่างทั้งก่อนทำและหลังทำ หัตถการ ดึงดูดสายตาผู้ชมผ่านการเห็นถึงความแตกต่าง เปรียบเทียบให้เห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน

Promotion

ประชาสัมพันธ์เรื่องโปรโมชั่น ราคาพิเศษ หรือกิจกรรม ช่วงเทศกาลต่าง ๆ

Beauty Expert

รีวิวด้วยอินฟลูที่มีความรู้เฉพาะทาง หรือมีการให้ข้อมูลที่น่าสนใจ โดยผู้เชี่ยวชาญ

Pain Point

เปิดด้วยการเล่าประสบการณ์ตรง ด้วยการใช้ Storytelling เล่าถึงปัญหาที่พบเจอเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เผชิญกับปัญหาคล้าย ๆ กัน

ลักษณะคอนเทนต์ที่แนะนำ

คอนเทนต์แบบไหนที่ดี มีคุณภาพ และตอบโจทย์กับ กลุ่มธุรกิจมากที่สุด ทาง KOLLAB รวบรวมมาให้แล้ว !!

Before After

รีวิวโดยการเปรียบเทียบความแตกต่างทั้งก่อนทำและหลังทำ หัตถการ ดึงดูดสายตาผู้ชมผ่านการเห็นถึงความแตกต่าง เปรียบเทียบให้เห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน

Promotion

ประชาสัมพันธ์เรื่องโปรโมชั่น ราคาพิเศษ หรือกิจกรรม ช่วงเทศกาลต่าง ๆ

Beauty Expert

รีวิวด้วยอินฟลูที่มีความรู้เฉพาะทาง หรือมีการให้ข้อมูลที่น่าสนใจ โดยผู้เชี่ยวชาญ

Pain Point

เปิดด้วยการเล่าประสบการณ์ตรง ด้วยการใช้ Storytelling เล่าถึงปัญหาที่พบเจอเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เผชิญกับปัญหาคล้าย ๆ กัน

ตัวอย่าง Influencer ใน Package นี้

นี่คือส่วนหนึ่งในลิสต์ Influencers ของ KOLLAB ที่พร้อมเริ่มแคมเปญนี้ให้แบรนด์คุณ

ตัวอย่าง Influencer ใน Package นี้

นี่คือส่วนหนึ่งในลิสต์ Influencers ของ KOLLAB ที่พร้อมเริ่มแคมเปญนี้ให้แบรนด์คุณ