คาเฟ่และร้านอาหาร

Brand Type : Cafe & Restaurant

คาเฟ่คุณ อยู่ในกระแสหรือไม่?

ณ เวลานี้ คาเฟ่เป็นที่นิยมอันดับต้นๆในการเลือกที่จะไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆ ผู้คนมักจะมี แพลนไปคาเฟ่ซักที่หนึ่งในทริปนั้นๆ การเกิดใหม่ของคาเฟ่ในปัจจุบันก็มีมากขึ้นเช่นกัน เพราะผู้คน หันมาทำธุรกิจคาเฟ่กันมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น การมีคาเฟ่ที่เกิดขึ้นใหม่มากขึ้น ส่งผลให้มีการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้น ทำให้คาเฟ่นั้นต้อง การแข่งขันในเรื่องของคุณภาพสินค้าและบริการและต้องทำการตลาดให้โดดเด่นเพื่อดึงดูดลูกค้า เพื่อให้เข้ามาใช้บริการ และนำเสนอคาเฟ่ของตนให้เป็นที่รู้จักวงกว้าง โดยการนำ Influencer margeting เข้าช่วยนั่นเอง

คาเฟ่และร้านอาหาร

Brand Type : Cafe & Restaurant

คาเฟ่คุณ อยู่ในกระแสหรือไม่?

ณ เวลานี้ คาเฟ่เป็นที่นิยมอันดับต้นๆในการเลือกที่จะไปเที่ยวหรือ ทำกิจกรรมต่างๆ ผู้คนมักจะมีแพลนไปคาเฟ่ซักที่หนึ่งในทริปนั้นๆ การเกิดใหม่ของคาเฟ่ในปัจจุบันก็มีมากขึ้นเช่นกัน เพราะผู้คนหันมา ทำธุรกิจคาเฟ่กันมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น การมีคาเฟ่ที่เกิดขึ้นใหม่มากขึ้น ส่งผลให้มีการแข่งขัน ในตลาดที่สูงขึ้น ทำให้คาเฟ่นั้นต้องการแข่งขันในเรื่องของ คุณภาพสินค้าและบริการ และต้องทำการตลาดให้โดดเด่น เพื่อดึงดูดลูกค้าเพื่อให้เข้ามาใช้บริการ และนำเสนอคาเฟ่ ของตนให้เป็นที่รู้จักวงกว้าง โดยการนำ Influencer margeting เข้าช่วยนั่นเอง

KOLLAB พร้อมช่วยคุณคัดเลือกอินฟลูที่ใช่

หากคุณกำลังมองหาการสร้างคาเฟ่ของคุณให้เป็นที่รู้จักและสนใจผ่านสื่อโซเชียลโดย อินฟลูเอนเซอร์ 

KOLLAB สามารถช่วยคุณได้เพราะเรามีอินฟลูเอนเซอร์สายคาเฟ่ มากกว่า 1,000+ คน ในระบบที่พร้อม เริ่มงาน และมีหลายแพลตฟอร์มที่พร้อมเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงทาร์เก็ตคาเฟ่ของคุณ

ทาง KOLLAB พร้อมดูแลคุณตั้งแต่การเริ่มแคมเปญ เพียงแค่คุณแจ้งสิ่งที่ต้องการ จากนั้น จะเป็นหน้าที่ของเราที่จะดูแลตั้งแต่ต้นจนจบแคมเปญให้ผลลัพธ์ออกมาสวยงามตามภาพที่วางไว้

KOLLAB
พร้อมช่วยคุณคัดเลือกอินฟลูที่ใช่

หากคุณกำลังมองหาการสร้างคาเฟ่ของคุณให้เป็นที่รู้จัก และสนใจผ่านสื่อโซเชียลโดย อินฟลูเอนเซอร์  KOLLAB สามารถช่วยคุณได้ เพราะเรามี อินฟลูเอนเซอร์ สายคาเฟ่ มากกว่า 1,000+ คนในระบบที่พร้อมเริ่มงาน และมีหลายแพลตฟอร์มที่พร้อมเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ อย่างตรงทาร์เก็ตคาเฟ่ของคุณ

ทาง KOLLAB พร้อมดูแลคุณตั้งแต่การเริ่มแคมเปญ เพียงแค่คุณแจ้งสิ่งที่ต้องการ จากนั้น จะเป็นหน้าที่ของเรา ที่จะดูแลตั้งแต่ต้นจนจบแคมเปญให้ผลลัพธ์ออกมาสวยงามตามภาพที่วางไว้

Starter Pack

12,500 THB

Micro 10K+ : 2 Influencers
Nano 3K+ : 3 Influencers

Instagram Platform

5 Influencer

min. 30,000+  followers

รีวิวถ่ายรูปลง IG  1 post (1-5 photos)

Popular Pack

25,500 THB

Micro 10K+ : 3 Influencers
Nano 3K+ : 7 Influencers

TikTok Platform

10 Influencer

min. 50,000+  followers

Short VDO review up to 1 min. + mentioned brand
ลง TikTok

Rising Pack

65,000 THB

Micro 10K+ : 10 Influencers
Nano 3K+ : 20 Influencers

Instagram & TikTok Platform

30 Influencer

min. 160,000+  followers

รีวิวถ่ายรูปลง IG  1 post (1-5 photos)
หรือ short VDO review up to 1 min.
+ mentioned brand ลง TikTok

ลักษณะคอนเทนต์ที่แนะนำ

คอนเทนต์แบบไหนที่ดี มีคุณภาพ และตอบโจทย์กับกลุ่มธุรกิจมากที่สุด
ทาง KOLLAB รวบรวมมาให้แล้ว !!

จุด checkpoint
น่าถ่ายรูปของคาเฟ่

นำจุดเด่นของคาเฟ่ที่ถือว่าเป็นจุดที่มีลูกค้ามาถ่ายรูปมากที่สุดและเป็นจุดที่ทำให้ดึงดูดคนที่ผ่านไปผ่านมานั้นเข้ามาสนใจและอยากที่จะมาคาเฟ่นี้เพื่อถ่ายรูปนั้นๆ

Promotion

เมื่อคาเฟ่คุณต้องการ PR Promotion เช่น การซื้อน้ำแถมขนม หรือโปรโมชั่นต่างๆที่คาเฟ่นั้นจัดเอาไว้อาจเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่จัดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ หากไม่มาช่วงนี้อาจไม่มีเมนูนี้ ก็สามารถสร้างกระแสได้

แนะนำจากการเดินทาง

หากคาเฟ่คุณมีจุดเด่นด้านทำเล เช่น ติด BTS

สามารถใช้กลยุทธได้ว่าเป็นคาเฟ่ที่เดินทางสะดวก

และมีมุมถ่ายรูปให้เลือกมากมายเพียงแค่ขึ้น BTS

มาต่อเดียวถึงเลย ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้

คนที่พบเจอคอนเทนต์

รีวิวคาเฟ่ตามช่วงเทศกาล

หากทางร้าน มีการจัดแต่งร้าน ตามช่วงเทศกาลของเดือนนั้นๆ เช่นมี Theme วาเลนไทน์ที่ตกแต่งออกมาโดยเฉพาะ ก็จะดึงดูดความน่าสนใจต่อยอด ผู้เข้าชมและการมาคาเฟ่เพื่อทำคอนเทนต์

ลักษณะคอนเทนต์ที่แนะนำ

คอนเทนต์แบบไหนที่ดี มีคุณภาพ และตอบโจทย์กับ กลุ่มธุรกิจมากที่สุด ทาง KOLLAB รวบรวมมาให้แล้ว !!

จุด checkpoint น่าถ่ายรูปของคาเฟ่ต์

นำจุดเด่นของคาเฟ่ที่ถือว่าเป็นจุดที่มีลูกค้ามาถ่ายรูป มากที่สุดและเป็นจุดที่ทำให้ดึงดูดคนที่ผ่านไปผ่านมานั้นเข้ามาสนใจและอยากที่จะมาคาเฟ่นี้เพื่อถ่ายรูปนั้นๆ

Promotion

เมื่อคาเฟ่คุณต้องการ PR Promotion เช่น การซื้อน้ำแถมขนม หรือโปรโมชั่นต่างๆที่คาเฟ่นั้นจัดเอาไว้อาจเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่จัดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ หากไม่มาช่วงนี้อาจไม่มีเมนูนี้ ก็สามารถสร้างกระแสได้

แนะนำจากการเดินทาง

หากคาเฟ่คุณมีจุดเด่นด้านทำเล เช่น ติด BTS สามารถใช้กลยุทธได้ว่าเป็นคาเฟ่ที่เดินทาง สะดวกและมีมุมถ่ายรูปให้เลือกมากมาย เพียงแค่ขึ้น BTS มาต่อเดียวถึงเลย ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้ คนที่พบเจอคอนเทนต์

รีวิวคาเฟ่ตามช่วงเทศกาล

หากทางร้าน มีการจัดแต่งร้าน ตามช่วงเทศกาลของเดือนนั้นๆ เช่นมี Theme วาเลนไทน์ที่ตกแต่งออกมาโดยเฉพาะ ก็จะดึงดูดความน่าสนใจต่อยอด ผู้เข้าชมและการมาคาเฟ่เพื่อทำคอนเทนต์

ตัวอย่าง Influencer ใน Package นี้

นี่คือส่วนหนึ่งในลิสต์ Influencers ของ KOLLAB ที่พร้อมเริ่มแคมเปญนี้ให้แบรนด์คุณ

ตัวอย่าง Influencer ใน Package นี้

นี่คือส่วนหนึ่งในลิสต์ Influencers ของ KOLLAB ที่พร้อมเริ่มแคมเปญนี้ให้แบรนด์คุณ