ความสวยความงาม

Brand Type : Beauty

เป็นที่ 1 ในตลาดความสวยความงามไม่ใช่เรื่องยาก

ตลาดความสวยความงามมักเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงมาก การต่อสู้เพื่อดึงดูดความสนใจ จากลูกค้าในตลาดที่เต็มไปด้วยสินค้าที่คล้ายกัน เป็นความท้าทายของผู้ผลิตสินค้า และบริการในด้านนี้เป็นอย่างมาก

ซึ่งการสร้างสรรค์การตลาดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าใหม่

และรักษาลูกค้าเก่าโดยใช้ Influencer มาช่วยโปรโมต จึงจำเป็นอย่างมากในการคงอยู่ของสินค้า และบริการนั้นๆ

ความสวยความงาม

Brand Type : Beauty Clinic

เป็นที่ 1 ในตลาดความสวยความงาม ไม่ใช่เรื่องยาก

ตลาดความสวยความงามมักเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงมาก การต่อสู้เพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกค้าในตลาดที่เต็มไปด้วยสินค้าที่คล้ายกัน เป็นความท้าทายของผู้ผลิตสินค้าและบริการ ในด้านนี้เป็นอย่างมาก

ซึ่งการสร้างสรรค์การตลาดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่าโดยใช้ Influencer มาช่วยโปรโมต จึงจำเป็นอย่างมากในการคงอยู่ ของสินค้าและบริการนั้นๆ

KOLLAB ช่วยคุณได้

KOLLAB พร้อมที่จะช่วยคุณในการดูแลในเรื่องการตลาดในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ผ่าน Influencer ในระบบของเรา ไม่ว่าจะต้องการหาอินฟลูในรูปแบบใด เราก็พร้อมนำเสนอรายชื่ออินฟลูให้แบรนด์คุณ

KOLLAB ช่วยคุณได้

KOLLAB พร้อมที่จะช่วยคุณในการดูแลในเรื่องการตลาดใน แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ผ่าน Influencer ในระบบของเรา ไม่ว่าจะต้องการหาอินฟลูในรูปแบบใด เราก็พร้อมนำเสนอ รายชื่ออินฟลูให้แบรนด์คุณ

Starter Pack

12,500 THB

Micro 10K+ : 2 Influencers
Nano 3K+ : 3 Influencers

Instagram Platform

5 Influencer

min. 30,000+  followers

รีวิวถ่ายรูปลง IG  1 post (1-5 photos)

Popular Pack

25,500 THB

Micro 10K+ : 3 Influencers
Nano 3K+ : 7 Influencers

TikTok Platform

10 Influencer

min. 50,000+  followers

Short VDO review up to 1 min. + mentioned brand
ลง TikTok

Rising Pack

65,000 THB

Micro 10K+ : 10 Influencers
Nano 3K+ : 20 Influencers

Instagram & TikTok Platform

30 Influencer

min. 160,000+  followers

รีวิวถ่ายรูปลง IG  1 post (1-5 photos)
หรือ short VDO review up to 1 min.
+ mentioned brand ลง TikTok

ลักษณะคอนเทนต์ที่แนะนำ

KOLLAB ขอนำเสนอรูปแบบการทำคอนเทนต์ธุรกิจสายคลินิกเสริมความงาม
ที่จะสามารถตอบโจทย์ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Before After

รีวิวโดยการเปรียบเทียบความแตกต่างทั้งก่อนทำและหลังทำ หัตถการ ดึงดูดสายตาผู้ชมผ่านการเห็นถึงความแตกต่าง เปรียบเทียบให้เห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน

Promotion

ประชาสัมพันธ์เรื่องโปรโมชั่น ราคาพิเศษ หรือกิจกรรม ช่วงเทศกาลต่าง ๆ

Challenge

นำคอนเทนต์ท์ที่แทรกไปด้วยความ

สนุก แต่ยังคงความพรีเซนต์สินค้า ไว้อยู่ เช่น ทำคอนเทนต์ชาเลนจ์การ แต่งหน้าตามเทศกาลต่างๆ หรือ ชาเลนจ์แต่งหน้าตามดาราดัง

Recommend

หากแบรนด์คุณมีสินค้าที่หลากหลาย เช่น หลากเฉดสี การให้อินฟลูแนะนำเลือก เฉดสีในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือการบริการความสวยความงามต่างๆให้ตรงกับ personal color ของผู้ใช้ ก็ช่วยเพิ่มกระแสให้กับแบรนด์ได้

ลักษณะคอนเทนต์ที่แนะนำ

KOLLAB ขอนำเสนอรูปแบบการทำคอนเทนต์ธุรกิจ สายคลินิกเสริมความงาม ที่จะสามารถตอบโจทย์และ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Before After

รีวิวโดยการเปรียบเทียบความแตกต่างทั้งก่อนทำและหลังทำ หัตถการ ดึงดูดสายตาผู้ชมผ่านการเห็นถึงความแตกต่าง เปรียบเทียบให้เห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน

Promotion

ประชาสัมพันธ์เรื่องโปรโมชั่น ราคาพิเศษ หรือกิจกรรม ช่วงเทศกาลต่าง ๆ

Challenge

นำคอนเทนต์ท์ที่แทรกไปด้วยความ

สนุก แต่ยังคงความพรีเซนต์สินค้า   ไว้อยู่ เช่น ทำคอนเทนต์ชาเลนจ์การ แต่งหน้าตามเทศกาลต่างๆ หรือ ชาเลนจ์แต่งหน้าตามดาราดัง

Recommend

หากแบรนด์คุณมีสินค้าที่หลากหลาย เช่น หลากเฉดสี การให้อินฟลูแนะนำเลือก เฉดสีในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือการบริการความสวยความงามต่างๆให้ตรงกับ personal color ของผู้ใช้ ก็ช่วยเพิ่มกระแสให้กับแบรนด์ได้

ตัวอย่าง Influencer ใน Package นี้

นี่คือส่วนหนึ่งในลิสต์ Influencers ของ KOLLAB ที่พร้อมเริ่มแคมเปญนี้ให้แบรนด์คุณ

ตัวอย่าง Influencer ใน Package นี้

นี่คือส่วนหนึ่งในลิสต์ Influencers ของ KOLLAB ที่พร้อมเริ่มแคมเปญนี้ให้แบรนด์คุณ