เลือกคนที่ใช่ ได้งานที่ชอบ

ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่

KOLLAB คือ Platform ตัวกลางในการทำงาน
ระหว่าง Influencer กับ Brand ที่จะช่วยทำให้คุณ
สะดวกสบาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และมีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น​

เลือกคนที่ใช่ ได้งานที่ชอบ

ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่

KOLLAB คือ Platform ตัวกลางในการทำงาน ระหว่าง Influencer กับ Brand ที่จะช่วยทำให้คุณ สะดวกสบาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น​

Why Kollab

ตอบโจทย์
ทุกความต้องการ​

ดูภาพรวมของ Influencers คนที่คุณเลือก
หรือสนใจ ให้ตรงกับความต้องการของแบรนด์
มากที่สุด ผ่านฟังก์ชั่นการแสดงผล Influencers
Rate Card ให้คุณเลือกคนที่ถูกใจก่อนเริ่ม campaign

ครบ!
จบในที่เดียว

ลดปัญหาการทำงานที่ซับซ้อน
และปัญหาการชำระเงินที่วุ่นวาย ไม่ว่าจะสร้าง campaign เลือก influrencer ก็ทำได้ง่ายๆผ่าน KOLLAB.asia

 

สร้าง Campaign
แบบอิสระ​

KOLLAB เข้าใจว่าความต้องการของแต่ละ
แบรนด์ไม่เหมือนกัน คุณสามารถเลือกได้ไม่ว่า
จะเป็น package สำเร็จรูปหรือสร้าง campaign
อิสระ คุมงบการเงินได้ ไม่บานปลาย

ตอบโจทย์​
ทุกความต้องการ​

ดูภาพรวมของ Influencers คนที่คุณเลือก
หรือสนใจ ให้ตรงกับความต้องการของแบรนด์
มากที่สุด ผ่านฟังก์ชั่นการแสดงผล Influencers
Rate Card ให้คุณเลือกคนที่ถูกใจก่อนเริ่ม campaign

ครบ! จบในที่เดียว

ลดปัญหาการทำงานที่ซับซ้อน
และปัญหาการชำระเงินที่วุ่นวาย ไม่ว่าจะสร้าง campaign เลือก influrencer ก็ทำได้ง่ายๆผ่าน KOLLAB.asia

 

สร้าง Campaign​
แบบอิสระ​

KOLLAB เข้าใจว่าความต้องการของแต่ละ
แบรนด์ไม่เหมือนกัน คุณสามารถเลือกได้ไม่ว่า
จะเป็น package สำเร็จรูปหรือสร้าง campaign
อิสระ คุมงบการเงินได้ ไม่บานปลาย

ตัวอย่างผลงาน

ตัวอย่างผลงาน

เลือก Package

ที่ใช่สำหรับคุณ

เริ่มหา

Influencer

กรอกข้อมูลก่อนเริ่ม Campaign

Brands ที่ไว้วางใจเรา

Brands

ที่ไว้วางใจเรา